ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:44
ހާލަންޑް: ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލި
ހާލަންޑް: ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލި
ޑެއިލީ މެއިލް
ހާލަންޑް
އަހަރެން ގަތީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދުމަށް، ސިޓީ އައުމާއެކު ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ: ހާލަންޑް
 
އެންމެ މުހިންމު ތައްޓަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި

މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އޭނާ ގަތީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެތަށި ހޯދަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ފޯވަޑް އާލިން ހާލަންޑް ބުނެފި އެވެ.

ސިޓީން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ޕްރެމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމު މާދަމާ ރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލަށެވެ. އަދި އަންނަ ހަފުތާގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި އިޓަލީގެ އިންޓަމިލާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާ އެވެ.

Advertisement

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ހޯދި ނަމަވެސް ސިޓީ އަށް ނުލިބޭ ތައްޓަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ. މިހެންވެ ހާލަންޑް ބުނީ ކާމިޔާބީގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނީ އެތަށި ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ.

އެފްއޭކަޕް ތަށީ ހޯދައި ތިން ތަށި ހޯދަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން. އެއީ އަހަރުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. ދެން އަހަރެން ގެނައީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރަން. މިއީ ފޮނުވެންނެތް ހަގީގަތެއް. ހުރިހާ ވެސް ޓާގެޓަކީ އެތަށި. އެކަންވޭތޯ އަހަރެން ކުރެވްނެހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން. މުޅި ޓީމު އޮތީ މި ސީޒަނުގެ އަމާޒަކީ އެއީ ކަމަށް ވިސްނައިގެން
ހާލަންޑް
އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ރަންބޫޓާއެކު ހާލަންޑް - ރޮއިޓާސް

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑުން މި ސީޒަނުގައި ސިޓީއަށް ގެނައި 22 އަހަރުގެ ފޯވަޑް ވަނީ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ވެސް ރެކޯޑްތަކެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެއް ސީޒަނެއްގައި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކީ މިހާރު އޭނާ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ އިނާމާއި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ. މިހެންވެ ހާލަންޑް ބުނީ ސިޓީ އަށް އައި ފަހުން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އޭނާ ކުރިއަރައިފި ކަމަށެވެ.

އަހަރެންގެ ކަނާތު ފައިން ގޯލު ޖެހުން، ވާތު ވައިން ގޯލު ޖެހުން، ބޮލުން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅު ވެއްޖެ. އަހަރެންނަކީ 196 ސެންޓިމީޓަރު ދިގު، ޑައިކޮށްފައި އޮތް ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް އޮތް މީހެއް. އަހަރެންދާ ކޮންމެ ތަނަކުން މީހުން އަހަރެން ދެކެން އާދޭ. މިކަން އަހަރެންނަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ވެސް މިހާރ ބަދަލުވެއްޖެ. މިކަންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމަކީ މިހާރު އަހަރެން އާދައަކަށް ހަދައިފިން. މިހާރު އަހަރެން އުޅެން ޖެހެނީ ކުރިއަށްވުރެ ކަންކަމާ ވިސްނައިގެން ޕަބްލިކް ލައިފެއްގައިކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ
ހާލަންޑް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
14%
14%
29%
0%
29%
ކޮމެންޓް