ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 16:06
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ހއ. އިހަވަންދޫ / ނަސްރީނުގެ، 32 އަހަރުގެ އާއިޝަތު އިޙްސާނާ
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ހއ. އިހަވަންދޫ / ނަސްރީނުގެ، 32 އަހަރުގެ އާއިޝަތު އިޙްސާނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެއްލުނު ދެމައިން ފެނުން
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދެމައިން ފެނިއްޖެ
 
އޭނާގެ އާއިލާއަށް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ގުޅާފައި
 
އެދެމައިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއެކު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުންދިޔަ، އަންހެން މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފުލުހުން ވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ / ނަސްރީނުގެ، 32 އަހަރުގެ އާއިޝަތު އިޙްސާނާ ޚަބަރެއްނުވެ އާއިލާއަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އިޙްސާނާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ 9393351 އަށް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް އެދިފައިވަނިކޮށް މާގިނަ އިރެއް ނުވެ، އިޙްސާނާ ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ގުޅާފައެވެ.

Advertisement

އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އިޙްސާނާ، އޭނާގެ އާއިލާއަށް ބުދަ ދުވަހު ގުޅާފައިވާކަމާއި އޭނާއާއި ދަރިފުޅުގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު އަންހެނަކު ގެއްލިގެން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވެސް ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
18%
35%
18%
12%
0%
18%
ކޮމެންޓް