ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 19:23
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން
ސިޔާސީ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލްތަކުގެ ހަފްލާތަކަށް ދައުވަތު ނުދޭތީ މެމްބަރުންގެ ޝަކުވާ
 
މިނިސްޓަރ ވަނީ ޖަލްސާތަކަށް ދައުވަތު ދެނީ ސްކޫލްތަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ
 
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުالله އާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީމް އާއި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޖިލީހުގައި އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުންކުރައްވާފަ

ސިޔާސީ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލްތަކުގެ ހަފްލާތަކަށް ދައުވަތު ނުދޭތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަދުވަހު މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުالله އާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަސީމް އާއި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޖިލީހުގައި އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުންކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވަކި ޕާޓީ އެއްގެ މީހަކަށް ވީމަ ޕްރައިޒް ޑޭ ފަދަ ހަފްލާތަކަށް ދައުވަތު ނުދޭ ކަމަށެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު އަޅީ ޙާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީ އެކަަމާއި މެދު މިނިސްޓަރާއި ވެސް އޭނާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ ސްކޫލްތަކުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާތައް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާއި މެދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކަށް ދައުވަތު ދެނީ ވަކި ގައިޑްލައިނެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގިނަ ފަހަރު އެ ދައުވަތު ދެނީ އެކެޑެމިކް މީހުންނަށް ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އެހެން ވިދާޅުވުމުން ޕްރައިޒް ޑޭ ފަދަ ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވަނީ ހަމައެކަނި ތައުލީމީ ބޭފުޅުންނަށް ކަމުގައި ވާނަމަ, އެ މަނިކުފާނަކީ ސިޔާސީ ޝަޚްސިއްޔަތެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް