ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 12:05
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރޮއިޓާސް
ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމު
އެޑްނާލްޑޯ އަދިވެސް އުންމީދު ކުރަނީ އަންޗެލޮޓީ ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނެ ކަމަށް
 
އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލްގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ދީފައި

ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ އިޓަލީގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހަވާލުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ބްރެޒިލް ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އެޑްނާލްޑޯ ރޮޑްރިގޭސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ހުސްކޮށް އޮތީ އެންމެ ފަހުން އެ މަގާމުގައި ހުރި ޓީޓޭ ވަކިވުމުންނެވެ. ޓީޓޭ މަގާމުން ވަކިވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު އެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ކުރިން ވެސް ޓީޓޭ ވަނީ އެކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމުގެ ޒިންމާ ވަގުތީ ގޮތުން އަދާ ކުރަމުން އަންނަނީ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެޑްނާލްޑޯ ވަނީ އަންޗެލޮޓީ އަށް ޝައުޤުވެރިކަން އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭނާ އޭރު ވިދާޅުވީ އަންޗެލޮޓީ އަކީ ބްރެޒިލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް ކަމަށެވެ.

އަންޗެލޮޓީ މިހާރު ހުރީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. ބްރެޒިލުން އޭނާ އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅު ކުރި ހިސާބުން ވެސް އަންޗެލޮޓީ ބުނަމުން އައީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާންދެން ރެއާލްގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޗިން ކަމުން ރިޓަޔާވާން ބޭނުންވަނީ ވެސް ރެއާލްގައި ހުރެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ރެއާލާއެކު އަންޗެލޮޓީ އަށް މާ އެދެވޭ ކާމިޔާބެއް ނުހޯދުނު ނަމަވެސް، އަންނަ ސީޒަނުގައި އެ ކުލަބުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ވަނީ ދީފަ އެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން ދާދި ފަހުން އެޑްނާލްޑޯ ވިދާޅުވީ އަބަދު ވެސް ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ ޕްލޭން އަކީ އަންޗެލޮޓީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އުންމީދު ކުރަނީ އެކަން ކާމިޔާބުވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމު ދެކެ އަންޗެލޮޓީ ލޯބިވާ ކަމަށާއި، ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ވެސް އޭނާ އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ.

ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އަންޗެލޮޓީ ރެއާލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. ދެ ފަހަރުގެ މަތިން އަންޗެލޮޓީ ވަނީ އެ ޓީމަށް 10 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް