ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 10:43
ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަފައެލް ގުރެއިރޯ
ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރަފައެލް ގުރެއިރޯ
ޓްވީޓަރ
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު
ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ގުރެއިރޯ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށްލަނީ
 
ޑޯޓްމަންޑާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ ޖޫން މަހު

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ރަފައެލް ގުރެއިރޯ މި ސީޒަނަށްފަހު އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

ލޮރިއެންޓް ދޫކޮށް ގުރެއިރޯ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އެކުލަބާއެކު އެކުލަވާލީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2020 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާން އޮތްއިރު، އިތުރު ތިން އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރި އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށްލާނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގަ އެވެ. ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށްލަން އޭނާ ނިންމާފައިިވީ ނަމަވެސް، ބަދަލުވާނެ ކުލަބެއް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

ގުރެއިރޯ ވަނީ އޭނާގެ ނިންމުން ކުލަބުގެ ވެރިންނާއި، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށްލަން ގުރެއިރޯ ނިންމީ އެކުލަބުން އޭނާއާއެކު އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގުރެއިރޯގެ ނިންމުމަށް ޑޯޓްމަންޑުން ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ގުރެއިރޯ ވަނީ މިހާތަނަށް ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެދިން 224 މެޗުގައި 40 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ދެ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޖަރުމަނު ކަޕް އަދި ޖަރުމަނު ސުޕަ ކަޕް އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސީޒަނުގެ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ރަނަރަޕްކަން އޭނާ ވަނީ ޑޯޓްމަންޑާއެކު ހޯދައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް