ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:01
އަލް ނަސްރު މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރު މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
ރޮނާލްޑޯގެ އަލް ނަސްރު އެއްވަރުވެ އިއްތިހާދަށް ލީގު ލިބިއްޖެ
 
އަލް ނަސްރު މި ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުނީ ތައްޓެއް ނުލިބި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯގެ އަލް ނަސްރު ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިއްތިހާދަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ދެވަނައަށް ފަހު މެޗަށް ނިކުތްއިރު، އަލް ނަސްރު އޮތީ ދެވަނައިގަ 63 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި 66 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ އިއްތިހާދެވެ. އަލް ނަސްރަށް މެޗުން މޮޅު ނުވެވި، އިއްތިހާދު މޮޅުވުުމުން އިއްތިހާދަށް ވަނީ ލީގު ލިބިފައެވެ. މިއީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިއްތިހާދަށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަލް އިއްތިފާގް އާއި އަލް ނަސްރު ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް އަލް އިއްތިފާގަށް ކުރިހޯދަދިނީ ޔޫސުފޫ ނިއަކާޓޭއެވެ. މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ބްރެޒިލްގެ ލުއިޒް ގުސްތާވޯއެވެ.

Advertisement

އިއްތިހާދުން އަލް ފޭހާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ރިކާޑޯ ޑަ ސިލްވާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ޖެނުއަރީގައި ރޮނާލްޑޯ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވިއިރު، ފުރަތަމަ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުނީ ތައްޓެއް ނުލިބި ހުސްއަތާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް