ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:21
މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު މެސީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު މެސީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
ފްރެންޗް ލީގު
މެސީގެ ރެކޯޑް ލަނޑާއެކު ޕީއެސްޖީން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފި
 
މިއީ ޕީއެސްޖީން ލީގު ހޯދި 11 ވަނަ ފަހަރު

މެސީގެ ރެކޯޑް ލަނޑާއެކު ޕީއެސްޖީން ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ލީގު 1 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީން ކަށަވަރުކުރީ ސްޓްރަސްބޯގުއާ އެއްވަރުކޮށް ހޯދި ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމްލަ 85 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއަށް އަދި ބާކީ އެއް މެޗު އެބައޮތެވެ. ސްޓްރަސްބޯގުއާ ވާދަކޮށް އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މެޗުގައި ޕިއެސްޖީގެ ލަނޑު ޖެހީ މެސީއެވެ. އެމްބާޕޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތުގައި މެސީގެ ޖެހި މިގޯލަކީ ޔޫރަޕްގެ ޓޮޕް ފަސް ލީގުގައި އޭނާގެ 496 ވަނަ ގޯލެވެ. މިއީ ރެކޯޑެކެވެ. މެޗަށް ނުކުއިންއިރު 495 ގޯލާއެކު މެސީ ދިޔައީ ރޮނަލްޑޯއާ ރެކޯޑް ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. މެސީ ރެކޯޑް މުގުރާލިއިރު ރޮނަލްޑީ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަނީ ސައުދީ ލީގުގައެވެ. މެޗުގައޮ މެސީ ޖެހި ގޯލަކީ ޕީއއެސްޖީއަށް އޭނާ ޖަހައިދިން 32 ވަނަ ގޯލެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި މެސީ ޖެހި ގޯލް ވުން ގާތީ އެކްލަބަށް އޭނާ ޖަހައިދިން ފަހު ގޯލަށެވެ. އެއީ މިސީޒަނަށްފަހު ކްލަބްގައި މެސީ މަޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަވުމުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ކުރިހޯދީވެސް ޕީއެސްޖީންނެވެ. ގަމެއޮރޯ ލަނޑެއްޖަހާ ސްޓްރަސްބޯގަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނަސް ޕީއެސްޖީއަށް ލީގު ގެއްލޭވަރެއް ނުވިއެވެ. އެކަމަކު ސްޓްރަސްބޯގަށް ރެލިގޭޝަންގެ ބިރުން އެއްކޮށް ފިލިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް