ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 18:19
ބުދަ ދުވަހު ފިޔަވަތީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ބުދަ ދުވަހު ފިޔަވަތީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިކެއަރއިން ފިޔަވައްޗަށް އެހީތެރިވުން
އައިކެއަރއިން 50،000 ރުފިޔާގެ ޒަރޫރީ ތަކެއްޗާއި، ފަރުނީޗަރު ފިޔަވައްޗަށް ހަދިޔާކޮށްފި
 
ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ލިބޭ
 
ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަކީ ވަރަށް ނަސީބުގަދަ ކުދިން

އައިކެއަރގެ ފަރާތުން ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ޒަރޫރީ ވަސީލަތްތަކާއި، ފަރުނީޗަރު ފިޔަވައްޗަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މިތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ފިޔަވަތީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. މި ހަފްލާގައި ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އައިކެއަރގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި އެހީތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަތީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޒީނާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަކީ ވަރަށް ނަސީބުގަދަ ކުދިން ކަމަށާއި، ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ. އައިކެއަރގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޒީނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންކަމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އައިކެއަރ އާއެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، އިތުރު އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޖުތަމައުގެ އެކި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް މިލިބޭ އެހީތެރިކަމަކީ އޭގެ ފައިދާ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އެކުދިންނަށް ކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމަ އެކަމަށްޓަކައި އަދި އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮށްދެއްވާ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ފިޔަވަތީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޒީނާ ގާސިމް

ހުޅުމާލޭގެ ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބައެއް ސަމާނު އައިކެއަރގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް ހަދިޔާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް