ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 15:09
ފަސިންޖަރުން އަތްދަބަހުގައި ލެޕްޓޮޕް އުފުލުން އެމެރިކާއިންވަނީ މަނާކޮށްފަ
ފަސިންޖަރުން އަތްދަބަހުގައި ލެޕްޓޮޕް އުފުލުން އެމެރިކާއިންވަނީ މަނާކޮށްފަ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކެބިންގައި ލެޕްޓޮޕް އުފުލުން
ކުވެއިތު އެއާވޭސްއާއި ރޯޔަލް ޖޯޑޭނިއަންއިންވެސް އެމެރިކާއަށް ލެޕްޓޮޕް އުފުލޭނެ
 
ފަސިންޖަރުން އަތްދަބަހުގައި ލެޕްޓޮޕް އުފުލުން އެމެރިކާއިންވަނީ މަނާކޮށްފަ
 
އިއްތިހާދު،ޓާކިޝް އެއާލައިން،އެމިރޭޓްސް އަދި ޤަތަރު އެއާވޭސްއިންވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެ އުސޫލު ދޫކޮށްލާފަ

އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތަކުގެ ކެބިންގައި ލެޕްޓޮޕް ނުއުފުލޭގޮތަށް އޮތް އޮތުން މެދުއިރުމަތީގެ އިތުރު ދެ އެއާލައިނެއްކަމަށްވާ ކުވެއިތު އެއާވޭސްއާއި ރޯޔަލް ޖޯޑަން އެއާލައިނުން އުވާލައިފިއެވެ.

ދެ އެއާލައިނުންވެސް ބުނެފައިވަނީ ކުވެއިތާ އުރުދުންއިން އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެއާލައިންތަކުން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ލެޕްޓޮޕްގައި ބޮމެއް ރާވާފައި އޮވެދާނެކަމުގެ ބިރަށް އެމެރިކާއިން މާޗް މަހުވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މުސްލިމް އާބާދީ އޮންނަ އަށް ގައުމަކުން  އެގައުމަށް ސީދާ ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން އަތްދަބަހުގައި ލެޕްޓޮޕް އުފުލުން މަނާކޮށްފައެވެ.

އިއްތިހާދު،ޓާކިޝް އެއާލައިން،އެމިރޭޓްސް އަދި ޤަތަރު އެއާވޭސްއިންވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެ އުސޫލު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އުރުދުންގެވެރިރަށް އައްމާނުން އެމެރިކާގެ ތިން ސިޓީއަކަށް ދަތުރުކުރާ ރޯޔަލް ޖޯޑޭނިއަންއިން އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތަކުން އިތުރު ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަމަށް އެއާލައިންގެ ރައީސް ސްޓެފަން ޕިޗްލަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޔަލެންޑް މަގުން ކުވެއިތުން ނިއުޔޯކަށް ދަތުރުކުރާ، ގަތަރުގެ ދައުލަތުން ހިންގާ ކުވެއިތު އެއާވޭސް އެ އުސޫލު އުވާލީ ފްލައިޓްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީއިން މިދިޔަ މަހު ވަނީ ފަސިންޖަރުން ސްކްރީންކުރުމާއި 105 ގައުމަކުން އެމެރިކާއަށް ދާ ފަސިންޖަރުން ގެންދާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް ޗެކްކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ،މިސްރު،އަދި މޮރޮކޯގެ އެއާލައިންތަކުން އަދި މި އުސޫލު އުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސައުދީގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސައުދިއާއިންވަނީ އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް އަތްމަތީގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްތައް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ޖުލައި މަހުގެ 19 ން ފެށިގެން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި