ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 09:04
ޗައިނާގެ އެންމެ ފަހު އެމްޕަރަރގެ ގަޑިކޮޅު 6.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ވިއްކާލައިފި
ޗައިނާގެ އެންމެ ފަހު އެމްޕަރަރގެ ގަޑިކޮޅު
ޗައިނާގެ އެންމެ ފަހު އެމްޕަރަރގެ ގަޑިކޮޅު 6.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ވިއްކާލައިފި
 
ޕުޔީ ރަޝިއާގެ ޖަލުގައި ހުރި އިރު އޭނާގެ ރަޝިއާގެ ތަރުޖަމާނަށް ޕުޔީ ވަނީ މިގަޑިކޮޅު ހަދިޔާކުރައްވާފައި
 
ހޮންގްކޮންގްގެ ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލާފައި ވަނީ ޕުޔީގެ ޕަޓޭކް ފިލިޕް ރެފަރެންސް 96 ކުއަންޓިއެމް ލޫން ޓައިމްޕީސްގެ ގަޑިކޮޅު
 
މިގަޑިކޮޅު ގަނެފައި ވަނީ ހޮންކޮންގުގައި ދިރިއުޅޭ އޭޝިއާގެ ކަލެކްޓަރެއް

މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އަގެއްގައި ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލެވުނު ކުރީގެ އެމްޕަރަރއެއްގެ ގަޑިކޮޅުގެ ލަގަބު، ޗައިނާގެ ޗިންގް ދަރިކޮޅުގެ އެންމެ ފަހު އެމްޕަރަރ، އައިސިން ޖިއޯރޯ ޕުޔީގެ ގަޑިކޮޅެއް މިވަނީ ހޯދާފައެވެ. ހޮންކޮންގްގައި ބޭއްވި ނީލަމެއްގައި ޕިޔޯގެ ގަޑިކޮޅެއް ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދެއްކަމަށްވާ 49 މިލިއަން ހޮންކޮންގް ޑޮލަރު (6.2 މިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ އަގަގަކަށް ވިކިފައެވެ.

1906 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި، ޗައިނާގެ ޗިންގް ދަރިކޮޅުގެ އެންމެ ފަހު އެމްޕަރަރ ޕުޔީ އޭނާގެ ވެރިކަން ފެށީ އުމުރުން ދެ އަހަރުގައެވެ. ޕުޔީގެ ދިރުއުޅުމުގެ މައްޗަށް ހާއްސަކޮށް އުފެއްފި ފިލްމު، "ދަ ލާސްޓް އެމަޕަރަރ" އަށް ވަނީ އޮސްކަރ އެވޯރޑްވެސް ލިބިފައެވެ.

1945 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ޖަޕާން ބަލިވުމުން، އޭރުގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން، މިހާރުގެ ރަޝިއާގެ ސޯވިއެޓް ރެޑް އަރމީން ވަނީ ޗައިނާގެ ޝެނިޔަންގް އެއާޕޯޓުން ޕުޔީ އަތުލައިގަތްފައެވެ. ހަނގުރާމައިގެ އަސީރެއްގެ ގޮތުގައި ބަންދުކޮށް ރަޝިޔާގެ ޚަބަރޯވްސްކްގެ ޑިޓެންޝަން ކޭމްޕެއްގައި ފަސް އަހަރު ވަންދެން ޕުޔީ ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓެވެ.

ހޮންގްކޮންގްގެ ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލާފައި ވަނީ ޕުޔީގެ ޕަޓޭކް ފިލިޕް ރެފަރެންސް 96 ކުއަންޓިއެމް ލޫން ޓައިމްޕީސްގެ ގަޑިކޮޅެވެ. ޕުޔީގެ މިގަޑިކޮޅަކީ މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ މީގެ އަށް ގަޑިކޮޅުގެ ތެރެއިން އެއް ގަޑިއެވެ. ޕުޔީ ރަޝިއާގެ ޖަލުގައި ހުރި އިރު އޭނާގެ ރަޝިއާގެ ތަރުޖަމާނަށް ޕުޔީ ވަނީ މިގަޑިކޮޅު ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ.

ޕުޔީގެ ތަރުޖަމާނު ޖޯޖީ ޕެރްމިޔާކޯވްގެ އިންޓަވިއުއެއް، 2001 ވަނަ އަހަރު ކުރި ނޫސްވެރިޔާ ރަސެލް ވޯކިން ހިއްސާކޮށްފައިވާގޮތުން މިގަޑިކޮޅު، ޕުޔީ ވަނީ އޭނާ ރަޝިއާގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު ދުވަހު، އޭނާ އަނބުރާ ޗައިނާއަށް ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން، އޭނާގެ ރަޝިއާގެ ތަރުޖަމާނަށް އެގަޑިކޮޅު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މިގަޑިކޮޅު ނީލަންކުރިި ތަނުން، ގަޑިކޮޅުގެ ޕްރީ ސޭލް އަގެއްގެ ގޮތުގައި ލަފާކޮށްފައި ވަނީ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ނަމަވެސް ނީލަމުގެ ތެރެއިން މިއަގުގެ ދެގުނައަށް ޕުޔީގެ ގަޑިކޮޅު ވަނީ ވިކިފައެވެ.

Advertisement

މިގަޑިކޮޅު ނީލަމުގައި ވިއްކާލި ނީލަން ހައުސް، ފިލިޕްސް އޭޝިއާގެ ގަޑިތައް ނީލަމުގައި ވިއްކުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރާ، ތޯމަސް ޕެރާޒީ ރޮއިޓާސް އަށް ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާތަނަށް ނީލަންކުރެވުނު ކުރީގެ އެމްޕަރަރއިންގެ ގަޑިކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަގެއްގައި ވިއްކާލެވުނު ގަޑިކޮޅުކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޕަޓޭކް އޭރު އުފެއްދި ގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ގަޑީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގަޑި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިގަޑިކޮޅަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ޕުޔީގެ ގަޑިކޮޅުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ނީލަން ކިޔާ ތަނުން ވަނީ ގަޑީގެ ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި ތާރީޚު ލިޔުންތެރިންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި ސައިންސްވެރިންނާ ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ތިން އަހަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ.

މިގަޑިކޮޅު ގަނެފައި ވަނީ ހޮންކޮންގުގައި ދިރިއުޅޭ އޭޝިއާގެ ކަލެކްޓަރެކެވެ. އޭނާ ގަޑިކޮޅު ގަނެފައި ވަނީ ފޯނުން ގުޅައި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެގެެންނެވެ. މިގަޑިކޮޅުގެ ބިޑް ހުޅުވާލިތާ ހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި، ގަންނަ ފަރާތުގެ ޕްރީމިއަމް ފީ ނުހިމަނައި 40 މިލިއަން ހޮންކޮންގް ޑޮލަރު (5.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް)، ޕުޔީގެ ގަޑިކޮޅު ވަނީ ވިކިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ނީލަމުގައި ވިއްކާލާފައިވާ، ޕަޓެކް ފިލިޕް ޓައިމްޕީސް، ވިއްކާލާފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ވިކިފައިވަނީ 2.9 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ. މިއީ އިތިއޮޕިއާގެ އެމްޕަރަރ ޔަރ ހައިލެ ސެލާސީގެ ގަޑިކޮޅެކެވެ.

ޕުޔީގެ ގަޑިކޮޅުގެ ކުރިން ނީލަމުގައި ވިއްކާފައިވާ ކުރީގެ އެމްޕަރަރއިންގެ ގަޑިކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކާލާފައި ވަނީ ވިއެޓްނާމްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެމްޕަރަރ، ޔަރ ބާއޯ ޑައިގެ ރޮލެކްސް ގަޑިކޮޅެކެވެ. އެއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނީލަމެއްގައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް