ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 14:50
މޮންޓާނާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑްގެ އެޖުޖެންޓް ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިޚުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
މޮންޓާނާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑްގެ އެޖުޖެންޓް ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިޚުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖެ - މޮންޓާނާ
މޮންޓާނާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑްގެ އެޖުޖެންޓް ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ހާލަތުތަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުމަށް އެހީތެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖެ އާއި މޮންޓާނާއާ ދެެމެދު އެމްއެންޑީއެފްގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވޭ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ މޮންޓާނާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑްގެ އެޖުޖެންޓް ޖެނެރަލް އެމްޖީ ޖޯން ޕީ ރޮނެކް، ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މޮންޓާނާގެ ނޭޝަނަލް ގާޑްގެ އެޖުޖެންޓް ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި - އެމްއެންޑީއެފް

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެ އާއި މޮންޓާނާއާ ދެެމެދު އެމްއެންޑީއެފްގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ހާލަތްތަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުމަށް އެހީތެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާ މެދު އެ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް