ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 08:37
ރ.ކިނޮޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޕޯޓިކޯ އާއި އިތުރު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ރ.ކިނޮޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޕޯޓިކޯ އާއި އިތުރު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރ.ކިނޮޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒު
ރ.ކިނޮޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޕޯޓިކޯ އާއި އިތުރު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސަމާލު ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި
 
އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ 110 ދުވަސް

ރ.ކިނޮޅަސް ޞިއްޚީ މަރުކަޒުގެ ޕޯޓިކޯ އާއި ގަރާޖް އަދި ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސަމާލު ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ އެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 1,475,105.47ރ (އެއް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ސަތޭކަފަސް ރުފިޔާ ސާޅީސްހަތް ލާރި)އެވެ.

Advertisement

އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ 110 ދުވަހެވެ.

އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރު ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙުސައިނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް