ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 08:27
ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް
ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ޖުމުލަ 150 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް
 
އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,679,588.73 ރުފިޔާ

ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެލް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓާ އެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,679,588.73 (ހަތަރު މިލިއަން ހަ ލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) އެވެ.

Advertisement

އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ޖުމުލަ 150 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރު ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙުސައިނެވެ. އަދި އެލް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު އަނަސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް