ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:28
ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ: ފޮޓޯ-މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ: ފޮޓޯ-މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް ބަލިވެ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ
ސިޓީއަށް ލީގު ކަށަވަރުވީ ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވާ

ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވުމުން, މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ސިޓީއަށް ވިދިވިދިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވީ ބާކީ ތިން މެޗު އޮއްވައެވެ. ސީޒަންގެ ބޮޑުބައެއްގައި ލީގުގެ އެއްވަނަ ދެމެހެއްޓި އާސެނަލްއަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު މުޅިން ބަންދުވީ ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓްގެ ދަނޑުގައި އެޓީމް އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ. މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވީ 1-0 ނެވެ. އާސެނަލް މުޅިން މާޔޫސްކޮށްލި ލަނޑު އެޓީމް ކޮޅަށް ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޓައީވޯ އަވޮނިޔީއެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރާނެ ފުރުޞަތެއްވެސް ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓްގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންސްލައިންގެ ތެރެއިން އާސެނަލްއަށް ނުލިބުނެވެ.

މެޗުން ބަލިވެ ފުރުޞަތު ގެއްލުމުން ކޯޗު އާޓެޓާ މާޔޫސްވެފަ - ރޮއިޓާސް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަން ކަށަވަރުވިއިރު އެޓީމް އެއްވަނާގައި އޮތީ 35 މެޗުން 85 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައިވާ އާސެނަލްއަށް ލިބެނީ 81 ޕޮއިންޓެވެ. އާސެނަލްއަށް ބާކީ އޮތީ އެއް މެޗެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމުގެ އުފާފާޅު ކުރުމަށް ސިޓީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިކުންނާނީ ފޯމް ދަށްކޮށް އޮތް ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް މިސީޒަންގައި އެފްއޭކަޕާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. އެދެމުބާރާތުގެ ފައިނަލުންވެސް ވަނީ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

އާސެނަލް އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް ވަނީ ލީގުގައި ދެމި އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް