ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 20:43
ޖީ7 ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ޖަޕާނުގެ ހިރޯޝިމާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ޖީ7 ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ޖަޕާނުގެ ހިރޯޝިމާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރޮއިޓާސް
ޒެލެންސްކީ ޖީ7 ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތުން
ޖީ7 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ހިރޯޝިމާއަށް
 
ޒެލެންސްކީ ހިރޯޝިމާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޖީ7 ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
އާދިއްތަ ދުވަހު ޖީ7ގެ ލީޑަރުންނާއެކު ޒެލެންސްކީ ހާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވަވާނެ

ގްރޫޕް އޮފް ސެވެން (ޖީ7) ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ޖަޕާނުގެ ހިރޯޝިމާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖީ7 ބައްދަލުވުމުން ބާއްވަނީ ނިއުކްލިއަރ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒުވި ސިޓީ، ހިރޯޝިމާގައެވެ. ޒެލެންސްކީ ހިރޯޝިމާއަށް ވަޑައިގެންވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

މިސަމިޓްގައި ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖީ7ގެ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އެމެރިކާ، ޖަޕާން، ޖަރުމަން، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ކެނެޑާގެ ލީޑަރުން ދަނީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއިން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ޗައިނާ-ޓައިވާން މައްސަލާގައި މަސްރަހު ހޫނުވެފައިވާތީ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާ މެދުވެރިކޮށް، ރަޝިއާއަށް ޕްރެޝަރުކޮށް، ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަނގުރާމަ ވަގުތުން ހުއްޓާލައި, އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރަޝިއާއިން ބޭލުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޖީ7ގެ ލީޑަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ފްރާންސް ސަރުކާރުގެ ފްލައިޓެއްގައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޖީ7 ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އާދިއްތަ ދުވަހު ޖީ7ގެ ލީޑަރުންނާއެކު ޒެލެންސްކީ ހާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ގްލޯބަލް ސައުތުގެ އެޓެންޑީސްއާވެސް ޒެލެންސްކީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް