ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 06:15
ޗައިނާ ސަފީރު ވެންގް ލިޒިން އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ޗައިނާ ސަފީރު ވެންގް ލިޒިން އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ސަފީރު ކަނޑައެޅުން
ޓައިވާނަށް ސަފީރަކު ކަނޑައަޅާކަމަށް މާނަކުރެވުނު ސިޓީއާ ގުޅިގެން މައާފަށް އެދެފި
 
ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާނީ ގުޅުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ
 
މައްސަލަ ހިނގި ގޮތް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ތަފުސީލުކޮށްދީ އެކަމަށް މައާފަށް އެދިފައިވޭ

ރާއްޖެއިން ޓައިވާނަށް ސަފީރަކު ކަނޑައަޅަން ފޮނުވުނު ސިޓީގެ މައްސަލާގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މާފަށް އެދިފައިވާކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވެންގް ލިޒިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ސޮއިކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ" އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ހުދާ އަލީ ޝަރީފް އައްޔަން ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. މި ސިޓީއަކީ ޗައިނާއަށް ނުވަތަ 'ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ" އަށް ރާއްޖެއިން މިހާރު ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެކެވެ.

Advertisement

ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އަކީ ޓައިވާނެވެ. ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ މައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މިނިވަން އަމިއްލަ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދައުވާކުރާ ގައުމެކެވެ. ރާއްޖެ އާއި ޓައިވާނާ ދެމެދު ޚާރިޖީ ގުޅުމެއްވެސް ގާއިމުވެފައިނުވެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ވެންގް ލިޒިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ހިނގި ގޮތް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ތަފުސީލުކޮށްދީ އެކަމަށް މައާފަށް އެދިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާނީ ގުޅުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ސަފީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ވަނީ ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ "ވަން ޗައިނާ ޕޮލިސީ" ރާއްޖެ އިން އަދިވެސް ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް މީގެކުރިންވެސް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް