ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:04
ރަމްސްޑޭލް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ އާއެކު
ރަމްސްޑޭލް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ އާއެކު
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާސެނަލް އިން ރަމްސްޑޭލްގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި
 
ރަމްސްޑޭލް ވަނީ ލީގުގައި ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވައްދާ 13 މެޗު ހަމަކޮށްފައި

އާސެނަލް އިން އެ ޓީމުގެ ކީޕަރު، އާރޮން ރަމްސްޑޭލް އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަނުކުރިނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރިކަމަށް އެ ޓީމުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ރަމްސްޑޭލް އާއެކު ގިނަ ދުވަސްތަކަކު މަސައްކަތްކުރަން ޝައުގުވެރިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުުރުން އޭނާ ވަނީ ރަމްސްޑޭލް އަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ.

25 އަހަރުގެ ރަމްސްޑޭލް އާސެނަލްއާ ގުޅުނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ލީގުގެ ހުރިހާ މެޗެއް (36) ކުޅެ، ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވައްދާ 13 މެޗު ހަމަކޮށްފައެވެ. އާސެނަލްއާ ގުޅުމަށްފަަހު އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބި، ތިން މެޗު ކުޅެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާގޮތުން އާސެނަލް އިން ދަނީ ސަކާގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް