ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 20:03
ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ އޮފީސް ހުޅުވުން
ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ އޮފީސް ހުޅުވުން
ބިއޯންޑް
ބިއޯންޑް އެއަރލަައިން
ބިއޯންޑް އެއަރލަައިންގެ އޮފީސް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
 
މި އޮފީސް ހުޅުވާފައިވަނީ ހ. ސަންރޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޜަރީ އެއަރލައިން، ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ އޮފީސް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި އޮފީސް ހުޅުވާފައިވަނީ ހ. ސަންރޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

މި އޮފީސް ހުޅުވާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ސީއީއޯ، ޓޭރޯ ޓަސްކިލާ، ސިމްޑީ ގްރޫޕުގެ ސީއީއޯ، ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހައިރެވެ.

އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޭރޯ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި މި އެއަރލައިން ގާއިމްކުރެވުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އެއަރލައިންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު އެހީއަކަށް ވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިއޯންޑް އެއަރލައިނުން ގެންދަނީ އެ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން އެ އެއަރލައިނަށް ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމުގެ މަަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމަށް ބޭއްވި އޯޕަން ޑޭއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ސިމްޑީ ގްރޫޕުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އޯޕަން ޑޭ ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ އެއަރލައިންގެ އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިފަދަ އޯޕަން ޑޭތައް ބޭއްވުމެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޜަރީ އެއަރލައިން ކަމަށްވާ ބިއޯންޑް އެއަރލައިނުން؛ ޗައިނާ، ޔޫއޭއީ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ، އަދި ޔޫރަޕުގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް