ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 13:28
ޢަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ
ޢަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޢަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގި ކޯސް
އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި
 
ކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވީ މިޞްރުގެ 4 ބޭފުޅުން

ޢަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިޞްރު އެމްބަސީ އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން 15 ޖަނަވަރީ 2023ން 15 މާރިޗް 2023ށް ހިންގި މާލޭ ސިޓިގެ އިމާމުންނަށް ޢަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގުނު ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 17 މޭ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި މިނިސްޓްރީގެ ހޯލްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ބައްސަވާ ދެއްވީ މިޞްރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. މިކޯހުން 29 ބޭފުޅަކު ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލް ކުރެއްވިއެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވީ މިޞްރުގެ 4 ބޭފުޅުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް