ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 11:30
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅަނީ
 
މި މައްސަލައިގައި މިއަދު 01:00ގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
 
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މޮރިޝަސްއާއި ރާއްޖެއާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލައިގައި ޝާހިދުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ
 
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސޮއި މީގެ ކުރިން ވެސް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެ މައްސަލައިގައި ސޮއިކުރައްވަން ބޭނުންވާ ބައެއް މެންބަރުން މާލޭގައި ނެތުމުން މައްސަލަ ހުށަނާޅާ މަޑު ކުރީ އެ މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ކިތައް މެންބަރުން ކަމެއް ޝިޔާމް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. މިއަދު މެންދުރު 01:00ގައި މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މޮރިޝަސްއާއި ރާއްޖެއާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބައި ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އިން ބެލި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ އިމުން ބައެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ޝާހިދުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޗާގޮސްގެ ސަރަހައްދީ އިމާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރީ ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބަންޑާރަ ނާއިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ވެސް މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

13 މެންބަރުން ސޮޔާއެކު އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިހާރު އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރިފްއަތަށް ދޭން ޖެހޭ 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް