ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 10:53
ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މާޓިނެލީއަށް އަނިޔާވުން
ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މާޓިނެލީއަށް އަނިޔާވުން
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޓިނެލީއަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ
 
މާޓިނެލީ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއަރ ލީގު 36 މެޗު ކުޅެ، 15 ލަނޑު ޖަހާފައި

އާސެނަލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީއަށް މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވޭނެކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

މާޓިނެލީއަށް ސީޒަންގެ ބާކީ ދެ މެޗު ނުކުޅެވެނީ ބްރައިޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ.  އާސެނަލް އިން ބުނީ މާޓިނެލީއަށްވި އަނިޔާއަކީ ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނޫންކަމާއި، މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ރަނގަޅުވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ދެ މެޗަށް ރަނގަޅު ނުވާނެކަމަށް ޓީމުން ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ލީގު ތައްޓަށް ވާދަކުރި އާސެނަލް ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ މާޓިނެލީއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލް އިން ކުޅުނު ލީގު ހުރިހާ މެޗެއްގައި ކުޅެން ނުކުމެ، 15 ލަނޑު ޖަހާ ފަސް ލަނޑު އެސިސްޓް ކޮށްދީފައެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލު އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި އާސްނަލް މިހާރު އޮތީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސަލީބާ އާއި ޒިންޗެންކޯއަށް ސީޒަން ނިމުނުއިރު، އެންމެ ފަހުން އެ ލިސްޓަށް އިތުރުވީ މާޓިނެލީއެވެ.

ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގަތަށްޖެހިލި އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިފައެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު އާސެނަލް ނިކުންނާނީ ނޮޓިންހަމްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް