ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 11:24
ބްރައިޓަން މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް
ބްރައިޓަން މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލީގު ލިބުމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް: އޮޑެގާޑް
 
ލީގު ނުލިބިއްޖެނަމަ، އާސެނަލް މި ސީޒަން ނިންމަން ޖެހޭނީ ތައްޓެއް ނުލިބި

މި ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއްނެތްކަމަށް އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން، މާޓިން އޮޑެގާޑް ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު އޮޑެގާޑް ބުނީ ދެން ވަރަށް އުނދަގު ވާނެކަމަށާ، ލީގު ލިބުމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް މިހާރު ނެތްކަމަށެވެ. މެޗާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން އޮޑެގާޑް ބުނީ، މިވަގުތު ކުރެވެނީ އެހާ ރަނގަޅު އިހުސާސެއް ނޫންކަމަށާ، މެޗުގައި ވީ ކިހިނެއްކަން ނޭންގޭ ކަމަށެވެ.

ބްރައިޓަން މެޗުގެ ބައްޔާއެކު، ބާކީ ދެ މެޗު އޮވެ، އާސެނަލް އޮތީ ސިޓީއަށްވުރެ 4 ޕޮއިންޓު ފަހަތުގައެވެ. ހިސާބު ޖަހައިގެން ބަލާއިރު އަދި ތަށި ނުގެއްލުނުނަމަވެސް، ރޭގެ މެޗަށްފަހު ކުޅުންތެރިންގެ މޫނުމަތިން އެ މާޔޫސްކަން ފެނުނެވެ. އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ޗެލްސީއަތުން މޮޅުވުމުން ސިޓީއަށް ލީގު ލިބޭނެއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ބޮޑުބައިގަ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގަ އޮތް އާސެނަލް އިން ދިޔައީ 2004 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގު ތަށި ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަޒުމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް