ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 18:54
މާލެސިޓީގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް އާންމުން ބޭނުންކުރަނީ
މާލެސިޓީގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް އާންމުން ބޭނުންކުރަނީ
ސިމާހާ ނަސީމް
ބަސް ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުން
އެމްއޭސީއެލް ހިޔާ ޓަވަރު ސަރަހައްދުގައި ބަސް ހުއްޓިއެއް ގާއިމްކޮށް ބަސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި
 
R8, R7, R6 އަދި R9 ރޫޓުގެ ބަސްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދޭނެ

އެމްއޭސީއެލް ހިޔާ ޓަވަރު ސަރަހައްދުގައި ބަސް ހުއްޓިއެއް ގާއިމްކޮށް އެތަނަށް ބަސް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ އެމް.އެ.ސީ.އެލް އެއިރޯ ރެސިޑެންސް (އެމްއޭސީއެލް ހިޔާ ޓަވަރު) ސަރަހައްދުގައި ބަސް ހުއްޓިއެއް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އާރްޓީއެމް ބަހުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ R8, R7, R6 އަދި R9 ރޫޓުގެ ބަސްތައް މެދުވެރިކޮށް 15 މެއި 2023 އިން ފެށިގެން މި ބަސް ހުއްޓިއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެމްޓީސީސީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 1650 އަށް ގުޅުމުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމްޓީސީސީން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލެ-ފޭސް 2 ގައި ބަސް ދަތުރުތައް ބާއްވާއިރު، ބާރުބޮޑު ދުވަސްތަކުގައި ބަސް ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށް ވެސް ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 19:24
މުހައްމަދު
އެއަރޕޯޓް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރަނީ ކޮންއިރަކުންބާ. މިހާރު އެއަރޕޯޓަށްދާ ގިނަޓެކްސީތަކަށް ލަގެޖެއް ނުލެވޭ.