ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:45
މޫސުން
މޫސުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތޫފާނެއް އުފެދުން
ރާއްޖޭގެ އިރުދެކުނުގައި ތޫފާނެއް އުފެދިއްޖެ
 
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
 
ރާއްޖޭގެ އިރުދެކުނުގައި އުފެދިފައިވަނީ "ސައިކްލޯން ފޮބިއާނޯ"

ރާއްޖޭގެ އިރުދެކުނުގައި ތޫފާނެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މި ތޫފާނަށް ނަން ދީފައިވަނީ "ސައިކްލޯން ފޮބިއާނޯ" ގެ ނަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގެ އިރު ދެކުނުން، ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑެއް ކަމަށެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު މި ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ތޫފާން ދަތުރުކުރަމުންދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް ހުޅަނގު ދެކުނަށް ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަަރަކަށް ވައި ބާރުވުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އަދި ތޫފާނުގެ އަސަރު މާ ބޮޑަކަށް ނުކުރާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ތޫފާނެއް އުފެދިފައިވާއިރު މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އެލަރޓުތައް ނެރެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
13%
37%
20%
10%
7%
ކޮމެންޓް