ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:22
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއްގައި ތެޔޮ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ދަނީ
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއްގައި ތެޔޮ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ދަނީ
އެމްއެންޑީއެފް
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް އެންމެ ގިނައިން ހިނގަނީ އިންޖީނު ހުއްޓިގެންނާއި ފަރަށް އަރައިގެން
 
އިހުމާލުވުމާއި، ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވޭ
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިރު ކަނޑުމަތީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 54 ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވޭ
 
މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް ހިނގާ މިންވަރު އިތުރުވޭ

ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ފަރަށް އެރުމާއި، އުޅަނދުގެ އިންޖީނުގެ ހުއްޓިގެން ހިނގާ ހާދިސާތައް ކަމަށް ކޯސްޓްގަރޑުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަސްކާފު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަރޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް އިބްރާހިމް ދީދީ ވިދާޅުވީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް ހިނގާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކަށް ބަލާއިރު، އުޅަނދުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ހިނގާ ހާދިސާ އަދި ފަރަށް އަރައިގެން ހިނގާ ހާދިސާތައް އިތުރު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މެނުއަލް ފެއިލިއަރ އެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރިޕޯޓު ކުރެވޭ ހާދިސާތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މޭޖަރ މުހައްމަދު ނައީމް ވިދާޅުވީ ފަރަށް އަރައިގެން ރިޕޯޓު ކުރާ ހާދިސާތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މާޗް މަހާ ހިސާބަށް ވެސް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އުޅަނދު ފަރަށް އެރުމުގެ ހާދިސާތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރަށް އެރުމުގެ ހާދިސާތައް މިހާ ގިނަވެގެންދާއިރު ވަރަށް މުހިންމު ސަމާލުކަމެއްދޭން ޖެހޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުދަލާއި، އުޅަނދާއި މީހުންނަށް ގެއްލުންތައް ލިބޭ.
މޭޖަރ މުހައްމަދު ނައީމް

މީގެ އިތުރުން މެރިން ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޒަހީރު އީސަ ވެސް ވަނީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރެވޭ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޒަހީރު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ވެސް ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައިރު ވަރަށް ހިތާމަވެރި ތަފާތު އެކްސިޑެންޓްތަކާއި، ހާދިސާތައް ހިނގައިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ހާދިސާތަކުގައި މީހުންގެ ފުރާނަ ގޮސްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޒަހީރު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިރު ކަނޑުމަތީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 54 ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒަހީރު ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގިނަ ހާދިސާތަކަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވުމާއި، ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ހަދިސާތައް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރިކޯޑު ކޮށްފައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގައި ގިނަ ހާދިސާތައް ދިމާވެފައި މިހުންނަނީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބެލުމުގެ ސަބަބުން. މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން މި ރިކޯޑުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނައީ އެކްސިޑެންޓްތައް. އެކްސިޑެންޓްތައް ހިގަން މެދުވެރިވަނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އިހުމާލުން.
ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޒަހީރު އީސަ

ހުޅަނގު މޫސުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެފައިވާއިރު، ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަކޮށް މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެރިން ޕޮލިސް އަދި ކޯސްޓްގަރޑުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް