ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 23:02
ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ދެޓީމަށްވެސް ނާކާމިޔާބު
މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށާއި 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހޭންޑްބޯލް ފެޑަރޭޝަން (އައިއެޗްއެފް) ޓްރޮފީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދެޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މުބާރާތް ފަށާ، ރާއްޖޭގެ ދެޓީމުންވެސް ވަނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެފައެވެ. ދެޓީމުންވެސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއާއެވެ.

 17 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ބަންގްލަދޭޝްއާ ކުޅެ ބަލިވެފައިވަނީ 48-10 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށުނީއްސުރެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ކުރީކޮޅު ބޮޑު ލީޑެއްނަގައި، ދިޔައީ އެ ލީޑު ފުޅާކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެ ޓީމަށް އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރާނެ މާގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.   

19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުން މެޗު ފެށީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީމު ވަނީ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައި، މެޗުގެ އޮއެވަރު ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. މި މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 38-21 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

17 އަހަރުން ދަށާއި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ބައި ހިމެނޭ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ، އިންޑިއާ، ނޭޕާލް އަދި މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމު، ބަންގްލަދޭޝްއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފަސް ދުވަހަށް ކުރިޔަށްދާ މުބާރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް