ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 21:06
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ގެއްލުނު މީހާ ފެނުން
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުވައްމުލަކު މީހާ މާލެއިން ފެނިއްޖެ
 
ހަސަން ޖަމީލުގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުވައްމުލަކު މީހާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ ސިޓީން ފެނިފައިވާކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން، ރަންދެލިގެ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ހަސަން ޖަމީލްގެ ޚަބަރެއްނުވެ އާއިލާއަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މެއި 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އޭނާ އެންމެ ފަހުން އާއިލާއަށް ޚަބަރެއް ވެފައިވަނީ މެއި 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ހަސަން ޖަމީލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާ ފެނިފައިވާކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
25%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް