ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 18:44
ނައިބު ރައީސް، ބަންގަލްދޭޝްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ނައިބު ރައީސް، ބަންގަލްދޭޝްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ބަންގްލަދޭޝަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރ
ނައިބު ރައީސް، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
 
އައު ރައީސްގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ފަރާތުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވި
 
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް 45 އަހަރުވީ ސިޔާސީ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަދެއްކެވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހާބުއްދީންގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ، 6 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ނައިބު ރައީސް ބަންގްލަދޭޝްއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ނައިބު ރައީސް ވަނީ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސްގެ މަޤާމާ، މުޙައްމަދު ޝަހާބުއްދީން އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ފަރާތްޕުޅުން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް 45 އަހަރުވީ ސިޔާސީ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ދެ ޤައުމަށްވެސް ފައިދާހުރި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައި ވަނީ، 22 ސެޕްޓެމްބަރު 1978ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް