ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 11:17
އޭޝިއަން ކަޕްގެ ގުރު ނެގުމަށްފަހު އޭއެފްސީއާއި ގައުމުގެތަކުގެ އޮފިޝަލުން، ތައްޓާއެކު
އޭޝިއަން ކަޕްގެ ގުރު ނެގުމަށްފަހު އޭއެފްސީއާއި ގައުމުގެތަކުގެ އޮފިޝަލުން، ތައްޓާއެކު
އޭއެފްސީ
އޭޝިއަން ކަޕް
އޭޝިއަން ކަޕް ގުރުނަގައިފި، ގަތަރާއި އިންޑިޔާ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް
މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި

އޭޝިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ގުރު ނަގައިފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ގަތަރުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި, މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ގަތަރު ހިމެނުނީ ގްރޫޕް އޭގައެވެ. މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ދެ ފަހަރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅެފައިވާ ޗައިނާއާއި ތަޖިކިސްތާން އަދި ލުބުނާނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ލުބުނާނަކީ އަންނަ މަހު އިންޑިޔާގައި ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ސާފުގެ ދައުވަތަކަށް ވާދަކުރާނެ ގައުމެކެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވި 24 ގައުމު ބަހާލީ ހަ ގްރޫޕަކަށެވެ. ގަދަ އަށް ޓީމު ސީޑްކުރީ ފީފާ ރޭންކިންގެ ތަރުތީބުންނެވެ.

ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ 215 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި އުޒްބަކިސްތާން، އަދި ސީރިއާއާއި އިންޑިޔާއެވެ. ތިން ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އީރާނާއެކު ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނުނީ ޔޫއޭއީއާއި ހޮންކޮގންގ އަދި ފަލަސްތީނެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނުނީ އިންޑޮނީޝިއާއާއި ވިއެޓްނާމް، އަދި ކުރީގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޖަޕާނާއި އިރާގެވެ. ދެކުނު ކޮރެޔާއާއި މެލޭޝިޔާ، އަދި ޖޯޑަންއާއި ބަހުރޭން ލައްވާލީ ގްރޫޕް އީގައެވެ. އެފް ގްރޫޕުގައި ތިބީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި ތައިލެންޑް، އަދި ކިރިގިސްތާނާއި އޮމާނެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަދަ އަށަކަށް ދާނީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެންމެ ކުރިހޯދާ ޓީމާއި ދެ ވަނަ އަށްދާ އެންމެ ގަދަ ދެ ޓީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް