ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 22:44
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރު
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޒަރީރު
ރާއްޖެއެމްވީ
މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު
މެންބަރު ޒަރީރަށް ޙަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން
 
ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ހަބީބީ ކެފޭ އެންޑް ބިސްޓްރޯ ތެރޭގައި އިންނަވަނިކޮށް

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ޙަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މެންބަރަށް ޙަމަލާ ދިންކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 05:08 އެހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. އަދި އޭނާއަށް ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ހަބީބީ ކެފޭ އެންޑް ބިސްޓްރޯ ތެރޭގައި އިންނަވަނިކޮށެވެ. ޙަމަލާ ދިނީ ކޮން ބައެއްކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ލިބުނު އަނިޔާއަށް އޭނާ ވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، މެންބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާގެ ވަނަވަރެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ޖީއެން ސައިކަލެއްގައި އައި ބައެކެވެ. އަދި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން މެންބަރު ޒަރީރަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް