ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 11:27
މޫސުން
މޫސުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތޫފާން "މޮކާ"
މި ސަރަޙައްދުގައި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް، ރާއްޖެއަށް ސީދާ އަސަރު ނުކުރިޔަސް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު އިތުރަށް ގަދަވާނެ
 
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ބައެއް ރަށްރަށަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ
 
ރާއްޖޭގެ އިރުދެކުނުން ބޭ އޮފް ބެންގާލްގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު އިތުރަށް ބާރުގަދަވެ، ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައިވޭ

މި ސަރަޙައްދުގައި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްް އުފެދިފައިވާއިރު، ރާއްޖެއަށް ސީދާ އަސަރު ނުކުރިޔަސް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު އިތުރަށް ގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ އިރުދެކުނުން ބޭ އޮފް ބެންގާލްގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު އިތުރަށް ބާރުގަދަވެ، ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށެވެ.

"މޮކާ" ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ މި ތޫފާން މަޑުމަޑުން ހުޅަނގު އުތުރަށް ޖެހި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބާރުގަދަ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާނެކަމަށް ލަފަ ކުރެވޭކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، މި ތޫފާނުގެ ސީދާ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރިނަމަވެސް، މި ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު އިތުރަށް ގަދަވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ބައެއް ރަށްރަށަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަދި ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި، 25 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހި، ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލު ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް، ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް