ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:40
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އީގަލްސް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އީގަލްސް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފަހަތުން އަރާ ބުރު ބަލިކޮށް ލީގުގައި އީގަލްސްގެ ފެށުން މޮޅަކުން
 
އީގަލްސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ން

ފަހަތުން އަރާ ބުރު ބަލިކޮށް, އީގަލްސްއިން ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު މޮޅަކުން ފަށައިފިއެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގައި ތިން މެޗުން މޮޅުވެ, ފައިނަލްގައި ބަލިވި އީގަލްސްއިން ލީގުގައި ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ބަލިކުރީ 3-1 ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދީ ބުރުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ބުރަށް ކުރިހޯދައިދިނީ މުޙައްމަދު ތަޝްމީން (ތައްތި) އެވެ. އީގަލްސްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ދެވަނަ ހާފްގައި, މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީވެސް އަދި ލީޑް ހޯދައިދިނީވެސް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)އެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ އިބްރާހީމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ.

އީގަލްސްއިން ވަނީ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ސެމީފައިނަލްގައިވެސް ބުރު ބަލިކޮށްފައެވެ. އެއީ އިތުރު ވަގުތުގެ ލަނޑުން 2-1 ނެވެ. މިސީޒަންގައި އީގަލްސް ބަލިވީ ދެ މެޗުންނެވެ. ދެމެޗުގައިވެސް ބަލިވީ މާޒިޔާ އަތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް