ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 09:27
ލިއޮޕޮލްޑޯ ލޯޕެޒް (މެދުގައި)
ލިއޮޕޮލްޑޯ ލޯޕެޒް (މެދުގައި)
ގޫގުލް
ވެނެޒުއޭލާ
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިއޮޕޮލްޑޯ ލޯޕެޒް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރި ކުރުމަށް ރައީސް މަޑޫރޯ ތައުރީފު ކުރައްވައިފި
 
ލޯޕެޒް ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު މައި އެއް ލީޑަރު ލިއޮޕޮލްޑޯ ލޯޕެޒް ޖަލުން މިނިވަންކޮށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރަމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މާޑޫރޯ ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖަލުގައި ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު  ލޯޕެޒް ބަދަލު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ވެރިރަށް ކަރާކަސްގެ ޖަލަކުން އޭނާ މިނިވަންވެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އާއިލާ އާއި ގުޅިފައެވެ.

ލޯޕެޒް ގެ މައްޗަށް 14 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މުޒާހަރާތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ކޮށްގެންނެވެ. ލޯޕެޒް ޖަލުން މިނިވަންކޮށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނި އޭނާގެ ސީއްހީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް މަޑޫރޯ ވިދާޅުވީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނު "އިހްތިރާމްކޮށް" އަދި "ތަރުހީބު ދޭ" ކަމަށެވެ. 

ލޯޕެޒް މިނިވަންވިތާ ގަނޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް، މަގުތަކަށް ނިކުމެ ރައީސް މަޑޫރޯ އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފުން ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ވެނެޒުވޭލާގައި ދަނީ ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުން ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފުލުހުންގެ ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ވެނެޒުއޭލާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް ހަަމަލާ ދީފައެވެ. އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ ސްްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށް ހަމަލާ ދިނީ އަތު ބޮން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި އެގޮތުން ހަމަލާ ދިނީ ހެލިކޮޕްޓަރުން ހަތަރު ބޮން އެއްލައިގެން ކަމަށެވެ.  މީގެ އިތުރުން ވެނެޒުއޭލާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތަށް ވެސް ހެލިކޮޕްޓަރުން ދާދި ފަހުން ބަޑި ޖަހާފައި ވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް