ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 17:26
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ގޯލްޑް 100 ގާލާ
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ގޯލްޑް 100 ގާލާ
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ގޯލްޑް 100 ގާލާ
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ގޯލްޑް 100 ގާލާ މިމަހު 16ގައި ބާއްވަނީ
 
އެންމެ ގަދަ 100 ކުންފުންޏަށް އެވޯޑް ދިނުން އޮންނާނެ
 
ގޯލްޑް 100 މެގަޒިން އިފްތިތާހުކުރާނެ
 
މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްއިން ދައުވަތު ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ މަގުބޫލު ވިޔަފާރި އެވޯޑް، ''ގޯލްޑް 100 ގާލާ'' ހަތްވަނަ އެވޯޑް ހަފްލާ މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ މި އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގަދަ 100 ކުންފުނީގެ ކާމިޔާބު ފާހަގަކުރާ މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްއިން ދައުވަތު ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިއީ ހިތްގައިމު މާހައުލަކުން އެންމެން އެކީ ބައްދަލުވެލައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ ޗެއަރމަނުންނާއި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ސީއީއޯ، އަދި ކުންފުނިތަކުގެ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމަވާ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މިހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިހަފްލާގައި ގޯލްޑް 100 މެގަޒިން އިފްތިތާހުކުރުމާއި އަދި އެންމެ ގަދަ 100 ކުންފުންޏަށް އެވޯޑް ދިނުން އޮންނާނެއެވެ. ގޯލްޑް 100އަކީ ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނެރޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު 100 ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ ލިސްޓެކެވެ. މި ލިސްޓުގައި ވިޔަފާރިތައް ރޭންކުކޮށްފައި ނުވާނަމަވެސް، ދެފުށް ފެންނަ މިނިވަން މަރުހަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ މި 100 ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގައިވާ ލީޑިންގ 100 ކުންފުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައްކޮށް، ވިޔަފާރީގެ މައިދާނުގައި ކާމިޔާބާއި ކުރިއެރުން ހޯދާފައިވާ، އަދި މުޖުތަމައަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުންވެސް މި ހަފްލާގައި އޮންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް