ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 17:11
އެތުލެޓިކޯއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ގްރީޒްމަން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އެތުލެޓިކޯއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ގްރީޒްމަން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ކާޑިޒް އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ރެއާލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، އެތުލެޓިކޯ ދެވަނައަށް
 
އެތުލެޓިކޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 5-1ން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ދެވަނާގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑު ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށްފަހު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އެތުލެޓިކޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 5-1ންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފްރާންސްގެ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންއެވެ. އޭގެފަހުން މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީވެސް ގްރީޒްމަންއެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އަލްވާރޯ މޮރާޓާއެވެ. އޭގެފަހުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޔަނިކް ކަރާސްކޯއެވެ. އެތުލެޓިކޯއިން ހަތަރު ލަނޑު ޖެހިފަހުން ކާޑިޒްއިން ވަނީ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހައިފައެވެ. އެއީ ލޮޒާނޯ ޖަހައިދިން ލަނޑެކެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން އެތުލެޓިކޯގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ނޯހެލް މޮލީނާއެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު އެތުލެޓިކޯ ދެވަނައަށް ޖެހިލީ ކުޅުނު 33 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓާއެކުއެެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ތިން ވަަނާގައި ރެއާލް އޮތީ 68 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނާގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ 82 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް