ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:09
މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެން ހިންދަނީ
މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެން ހިންދަނީ
އެމްއެންޑީއެފް
މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވުން
މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ޕަމްޕު ބަހައްޓައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
މިއަދު ހެނދުނު 06:08 ހާއިރު ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވޭ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ސިފައިން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ސިފައިން ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

އެެގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 06:08 ހާއިރު ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތްފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން ޣިޔާޘުއްދީން ސުކޫލް ސަރަހައްދާއި، އައިޖީއެމްއެޗް އަދި ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި ޕަމްޕު ބަހައްޓައިގެން ފެން ހިންދަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ރެއިން ފެށިގެން މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންދާއިރު މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ މި ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް