ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 09:10
އަލް މަހްރާ ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރެހުމެއް
އަލް މަހްރާ ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރެހުމެއް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އަލް މަހްރާ މޯލްޑިވްސް
ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި 218 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަނީ
 
މަސައްކަތް ނިންމައި ރިސޯޓު ހުޅުވަން ނިންމާފައިވަނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި
 
40 ބީޗް ވިލާ ހިމެނޭއިރު މީގެ ތެރެއިން 10 ވިލާ ޚާއްސަކުރެވޭނީ ވީއައިޕީންނަށް
 
މި ރިސޯޓުގައި 150 ކޮޓަރި ހުންނާނެ، 100 ކޮޓަރިއަކީ ވޯޓަރ ވިލާ

ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެފްއޭއެމް ހޯލްޑިންގ ޕީއެސްސީ ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގައި ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދުބާއީގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި "އަލް މަހްރާ މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓު އެ ކުންފުނިން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އަރަބިއަން ޓްްރެވަލް މާކެޓުގައެވެ.

އެފްއޭއެމް ހޯލްޑިންގ ޕީއެސްސީ ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ ރިސޯޓަކީ އެ ކުންފުނިން ޔޫއޭއީން ބޭރުގައި ހިންގާ މިފަދަ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އެކުންފުނިން ހިންގާ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ޑރ. ފައިސަލް އަލީ މޫދާ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓާއެކު އެކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫއޭއީން ބޭރުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެއްކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރަމުންދާކަން ޑރ. ފައިސަލް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އަލް މަހްރާ މޯލްޑިވްސް ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނީ އެއްލައްކަ އަކަމީޓަރުގެ ރަށެއްގައި ކަމަށެވެ. މި ރިސޯޓުގައި 150 ކޮޓަރި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން 100 ކޮޓަރިއަކީ ވޯޓަރ ވިލާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ޕްރައިވެޓް ސްވިމިންގ ޕޫލެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 40 ބީޗް ވިލާ ހިމެނޭއިރު މީގެ ތެރެއިން 10 ވިލާ ޚާއްސަކުރެވޭނީ ވީއައިޕީންނަށް ކަމަށް ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 3 ރެސްޓޯރެންޓާއި، ސްޕާއެއްގެ އިތުރުން ޖިމެއްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އަލް މަހްރާ މޯލްޑިވްސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމައި ރިސޯޓު ހުޅުވޭނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ކަމަށް ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް