ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:35
މީހަކު އޭޓީއެމުން ޑޮލަރު ނަގަނީ
މީހަކު އޭޓީއެމުން ޑޮލަރު ނަގަނީ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ އިމާރާތައް ބަދަލުކޮށްފި
 
މ. ސްޓާ ކްލައުޑުގައި ހުރި ހުރިހާ އޭޓީއެމެއް މިހާރު ބޭނުން ކުރާނީ ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތައް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލް) ގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް މާފަންނަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ކުރިން ހުންނަނީ ހެންވޭރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ކައިރީގައެވެ. އެ އޭޓީއެމް ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ ހުރި އިމާރާތައް ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

މ. ސްޓާ ކްލައުޑް ބިލްޑިންގްގައި މިހާތަނަށް ބަަހައްޓާފަ ހުރީ ދިވެހި ފައިސާ ނެގޭ އޭޓީއެމްތަކެވެ. ނަމަވެސް މި ގެނައި މި ބަދަލާއެކު އެ ބިލްޑިންގްގައި ހުރި އޭޓީއެމްތަކުން ދެން ނެގޭނީ ޑޮލަރެވެ.

ބީއެމްއެލުން މ. ސްޓާ ކްލައުޑުގައި ހުރި އޭޓީއެމްތައް ޑޮލަރު އޭޓީއެމްތަކަށް ހަދާފައިވާއިރު މިހާރު އެ ސަރަަހައްދާ އެންމެ ކައިރީގައި ދިވެހި ރުފިޔާ ނެގޭ އެ ބޭންކުގެ އޭޓީއެމެއް ހުންނާނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް