ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

  • ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަން އެކުއާ ވިލުރީފް ރިސޯޓްގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 8 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 12:03 3,143

ދިރާގުގެ މައި އޮފީސް - ގޫގުލް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުކަމާއި އޮފިޝަލް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އެންޑް ޑިޖިޓަލް ސާރވިސަސް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިރާގުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުކަމާއި އޮފިޝަލް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް ޑިޖިޓަލް ސާރވިސަސް ޕާޓްނާރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސަން އެކުއާ ވިލުރީފް ރިސޯޓްގައި ޖުލައި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަކީ 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެވޯޑް ސެރަމަނީއެކެވެ. މި އެވޯޑް ސެރަމަނީ ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެންމެ ރަގަޅު ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރުމެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މި އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުން ޕާޓްނަރަކަށްވި ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ޓުވަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް