ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:18
ބިއޯންޑް އެއަރލައިން
ބިއޯންޑް އެއަރލައިން
ބިއޯންޑް
ބިއޯންޑް އެއަރލައިން
ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް މިއަހަރު މެދުތެރޭގައި ފަށާނެ
 
އޯޕަން ޑޭއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވޭ
 
ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ސިމްޑީ ގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިމްޑީ ގްރޫޕް އަދި ދުބާއީ ބޭސްޑް އެއަރބޭސް ކޮމްޕެނީ ގުޅިގެން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ އެއަރލައިން، ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އެ އެއަރލައިނަށް ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމަށް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ވޯކް އިން އިންޓަރވިއުއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ފައިނަލް އިންޓަރވިއު ސެޝަނަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ސިމްޑީ ގްރޫޕުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖަރު އިބްރާހީމް ހަމީޝް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ޖޫން/ޖުލައި ހިސާބުގައި ފެށުމަށް ކަަމަށެވެ.

ހަމީޝް ވިދާޅުވީ ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމަށް ބޭއްވި އޯޕަން ޑޭއަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. 150 އަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވި ކަމަށާއި، އޮންލައިންކޮށްވެސް 4،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް ހަމީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމީޝް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި ކެބިން ކްރޫއިން ނަގާނީ މިހާރު ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ފްލައިޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އިތުރު ކެބިން ކްރޫއިން ބޭނުންވާ މިންވަރަކުން ކެބިން ކްރޫއިން ނަގަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. ހަމީޝް ވިދާޅުވީ ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމުގައި މިހާރު ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަމީޝް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިފަދަ އޯޕަން ޑޭތައް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ އެއަރލައިން ކަމަށްވާ ބިއޯންޑް އެއަރލައިނުން ޗައިނާ، ޔޫއޭއީ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަދި ޔޫރަޕުގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް