ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 15:41
ސަފާ ޝަފީގު
ސަފާ ޝަފީގު
ޓްވިޓަރ
ބްރޯޑްކޮމް އަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރުން
ބްރޯޑްކޮމްއަށް ސަފާ އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
ސަފާ އައްޔަން ކުރަން ފާސްވެފައިވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 40 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކަށް ދ. މީދޫ ބިއްލޫރިވިލާ ސަފާ ޝަފީގު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ނިންމީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ. އެ މަގާމަށް ސަފާ އައްޔަން ކުރަން ފާސްވެފައިވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 40 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު މަޖިލީހަށް ހަތަރު ނަމެއް ފޮނުއްވި އެވެ. އެއީ ސަފާގެ އިތުރުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 5143 ޝިހާމް މުޙައްމަދު ވަހީދު އާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ފިނިވާދީގެ ޝާން ސޯލިހް މުހައްމަދު އާއި ވ. ރޯޝަން ހުސައިން އަމްރުގެ ނަމެވެ. އެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފައިވަނީ ސަފާ އާއި ޝިހާމް އަށެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ނަން ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމްގެ މެމްބަރުކަމުގެ މުއްދަތު މާރޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު ކުރިން އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ގައިސް، މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އިތުރު މެމްބަރަކު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ވަނީ ރައީސް ފޮނުވި ފަސް ނަމުގެ ތެރެއިން ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފާސްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހއ. ހޯރަފުށި، ރިވޯޑް، އައިމިނަތު ނުޒުހާ އާއި ވ. ރޯޝަން ހުސެއިން އަމްރު އާއި ގދ. ތިނަދޫ، މުޝްތަރީގެ، މަރިޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފްއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނެކެވެ. ބްރޯޑްކޮމްގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ވަހީދާއާއި އައިމިނަތު އަމީނާއާއި އަލީ ޔޫސުފާއި މުހައްމަދު ފަޒީނާއި ޝިފްލާ އިބްރާހިމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި