ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 21:30
ބިއޯންޑް އެއަރލައިން
ބިއޯންޑް އެއަރލައިން
ބިއޯންޑް
ބިއޯންޑް އެއަރލައިން
ބިއޯންޑް އެއަރލައިނަށް ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމަށް މާދަމާ އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަނީ
 
ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 03:00ށް އޯޕަން ޑޭ ކުރިއަށްދާނެ
 
އޯޕަން ޑޭ ކުރިއަށްދާނީ އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޜަރީ އެއަރލައިން، ބިއޯންޑް އެއަރލައިނަށް ކެބިން ކްރޫއިން ނެގުމަށް މާދަމާ އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އޯޕަން ޑޭ ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 03:00ށް އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. މި އޯޕަން ޑޭއިން އެއަރލައިނާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތަކާއި، ސަގާފަތާއި، މިނޫންވެސް މައުލޫމާތުތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ކެބިން ކްރޫއަކަށްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯކް-އިން އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. ވޯކް-އިން އިންޓަރވިއުއަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސީވީއަކާއި، ތަޖުރިބާ އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމަކާއި، ތައުލީމީ ލިޔުންތައް ގެންދަންޖެހެއެވެ.

މި އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ އުމުރުން 21 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއި، އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އެނގުމާއި، އަސާސީ ތައުލީމު ފުރިހަމަވުމާއި، ޓީމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރުން ހިމެނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލަގްޜަރީ އެއަރލައިން ކަމަށްވާ ބިއޯންޑް އެއަރލައިނުން ޗައިނާ، ޔޫއޭއީ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަދި ޔޫރަޕުގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
38%
38%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް