ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 10:35
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެލްޓަ ވީގޯ ބަލިކޮށް ރެއާލް އިން ފަރަގު 8 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި
 
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ ބާާސެލޯނާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު އަށް ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ރެއާލަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދައިދިނީ މާކޯ އަސެންސިއޯ އެވެ. އެއީ ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ރެއާލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިން ވަަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ އެޑާ މިލިޓާއޯ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދިނީ އަސެންސިއޯ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ރެއާލުން ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 30 މެޗުން 65 ޕޮއިންޓެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު މިހާރު އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ. ރެއާލަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 73 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ ބާާސެލޯނާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް