ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:46
އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ
އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފޭސް 2ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް
ފޭސް-2ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒުވާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ލޭ އެޅިފައި: ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
 
އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ކާރު ފޭސް 2ގެ ބްރިޖު ކައިރިން ޔޫ-ޓަރނެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް، ސައިކަލުގައި ޖެހިގެން
 
އޭޑީކޭއަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
އަނިޔާވެފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް

ހުޅުމާލެ-ފޭސް2 ގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވާކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފޭސް 2, ނިރޮޅުމަގުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓު ވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:45ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި، އޭނާއަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީއެޒުވާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭއެޅިފައި ހުރުމުން، އޭޑީކޭއަށް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ބައެއް ފުޓޭޖު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ލިބިފައިވާއިރު، އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ ވެއްޓިފައި އޮންނަ މަންޒަރު ފޮޓޯތަކުންނާއި ވީޑިއޯތަކުން ފެނެއެވެ. އެތަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭވެސް ހުއްޓެވެ.

އޭރު އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ދަބަހެއްވެސް އަޅުވާފައި އޮތެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔައިދިންގޮތުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ. އޭނާގެ ނޭފަތާއި ބޮލުންވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭ ފައިބާފައި ހުރިކަމަށާއި، ހާދިސާ ހިނގިތާ މާ ގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް އޭނާ ފަރުވާއަށް ގެންދެވުނުކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ކިޔައިދިންގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ކާރު ފޭސް 2ގެ ބްރިޖު ކައިރިން ޔޫ-ޓަރނެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ސައިކަލުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
8%
8%
17%
42%
0%
25%
ކޮމެންޓް