ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:19
ފޭސް 2ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ފޭސް 2ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ފޭސް 2ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
 
މަންޒަރު ދުއް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދިން ގޮތުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައި
 
އޭނާގެ ނޭފަތާއި ބޮލުންވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭ ފައިބާފައި ހުރި
 
ސައިކަލު ދުއްވަން އިން 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވޭ

ފޭސް 2ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ނިރޮޅުމަގުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ޙާދިސާގެ ބައެއް ފުޓޭޖު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ލިބިފައިވާއިރު، އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ ވެއްޓިފައި އޮންނަ މަންޒަރު ފޮޓޯތަކުންނާއި ވީޑިއޯތަކުން ފެނެއެވެ. އެތަނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭވެސް ހުއްޓެވެ.

އޭރު އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ދަބަހެއްވެސް އަޅުވާފައި އޮތެވެ.

މަންޒަރު ދުއް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދިން ގޮތުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ. އޭނާގެ ނޭފަތާއި ބޮލުންވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭ ފައިބާފައި ހުރިކަމަށާއި، ޙާދިސާ ހިނގިތާ މާ ގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް އޭނާ ފަރުވާއަށް ގެންދެވުނުކަމަށް މަންޒަރު ދުއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މަންޒަރު ދުއް މީހުން ކިޔާދިން ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ކާރު ފޭސް 2ގެ ބްރިޖު ކައިރިން ޔޫ-ޓާރން އެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ސައިކަލުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
12%
18%
24%
29%
6%
12%
ކޮމެންޓް