ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 10:12
ސެވިއްޔާ އިން ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސެވިއްޔާ އިން ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައި އޮތް ވެލެންސިއާ އަތުން ސެވިއްޔާ އަށް މޮޅެއް
 
އެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެލެންސިއާ އަށް އޮތް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސެވިއްޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ސެވިއްޔާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެލެންސިއާ އަށް އޮތެވެ. ނަމަވެސް މެޗުން ބަލިވެ ވެލެންސިއާ އޮންނަން ޖެހުނީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގަ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ސެވިއްޔާ އިން ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހާފައި ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 55 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޮއިކް ބާޑޭ އެވެ. އެއީ ސެވިއްޔާ އަށް ލިބުނު ކޯނަރެއްގައި ހުރަސްވި ބޯޅައެއް ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯސް ލުއިސް ގަޔާގެ ފައިގައި ޖެހި، ބާޑޭ އަށް ލިބުނު ވަގުތު އޭނާ ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ސެވިއްޔާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ސޫސޯ އެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ގޮންޒާލޯ މޮންޓިއޭލް ދިން ބޯޅައެއް ތިރިިތިރިން ގޯލުގެ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ސޫސޯ ޖެހި ލަނޑެކެވެ.

މޮޅާއެކު ސެވިއްޔާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 12 ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމު ކުޅުނު 29 މެޗުން 35 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ވެލެންސިއާ އޮތީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު 18 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް