ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 13:18
އިހްޔާ ފޯރަމް
އިހްޔާ ފޯރަމް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިހްޔާ ފޯރަމް
އަތޮޅު އިހްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ގުރުނެގުން މިރޭ!
 
ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި

1444 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާ ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެތެރެއިން އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަތޮޅު އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ގުރުއަތުނެގުން ހުކުރުދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ގުރުނެގުން ކުރިއަށްދާނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އޮންނަ އިހްޔާ ފޯރަމްގައެވެ.

Advertisement

1444ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު އިޙްޔާ ބައިގެ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަގުބޮޑު އިނާމުތައް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި 1 ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޢުމްރާ ދަތުރަކާއި، 2ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް އުރީދޫއިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ އައިފޯން 13, އަދި 3 ވަނައަށްދާ ފަރާތަކަށް ރެއިންބޯ އިން ދޭ ސޯފާސެޓް ހިމެނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ”ﷲގެ ނިޔާއަށް ރުހުން” މި މައުޟޫޢަށް ތަޤްރީރުކުރައްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަނީލް އަދި މަސްޖިދުއް ސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމްގެ އިމާމް އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ ޢަލީއެވެ. މި ފޯރަމްވެސް ފެށޭނީ ރޭގަނޑު 9:30 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް