ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:40
އެމްބިއުލާންސް
އެމްބިއުލާންސް
އެސްޓީއޯ
އެމްބިއުލާންސް
މި ދައުރު ތެރޭގައި 127 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފި
 
20 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފައި
 
ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިތުރު 8 އެމްބިއުލާންސް ލިބޭނެ
 
އިތުރު 24 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި 127 ރަށަކަށް މިހާތަނަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައިސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރީގައި ނަމަކަށް ބައެއް ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޯށްދިން ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތް ރަށްރަށާއި، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވެފައިވާ ރަށްރަށް ހިމެނޭ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަދި އިތުރު އެމްބިއުލާންސްތަކެއް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި، މި އެމްބިއުލާންސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމްބިއުލާންސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވާ ރަށްރަށާއި، އެމްބިއުލާންސް ނެތް ރަށްރަށަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބޭ އެމްބިއުލާންސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 24 ރަށެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 8 ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލާންސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން ދަނީ ގާތުން ބަލަމުން
މިއުވާން މުހައްމަދު

މި އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ އިތުރުން، އިތުރު 20 އެމްބިއުލާންސް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެސްޓީއޯއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ މި އެމްބިއުލާސްތައްވެސް ކުރިއަށް އޮތް 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށްވެސް އެމްބިއުލާންސްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރު ހަވާލުވީއިރު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއުލާންސްތައް ހުރީ ވަރަށް ދަށް ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަށް ނުލިބި ދިޔަ ކަަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ކުރީއްސުރެ އަޅާނުލެވި އޮތް މައްސަލައަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް