ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 16:12
ހިތަދޫ ކުނިކޮށީގައި ރޯވުން
ހިތަދޫ ކުނިކޮށީގައި ރޯވުން
އެމްއެންޑީއެފް
ކުނިކޮށީގައި ރޯވުން
ހިތަދޫ ކުނިކޮށީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި
 
ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއްނުވޭ
 
މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހޯމަދުވަހު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުނިކޮށި ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ސ.ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:34 ހާއިރުއެވެ. ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު، އެ ސްޓޭޝަނުގެ ފަޔަރމަނުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން އެސަރަހައްދުގައި ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ، ފެން ނަގައިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30ހާއިރު އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އެ ސަރަހައްދު ވަނީ ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އަލިފާން ރޯވި ކުނިތަކުން އަދިވެސް ދުންއަަރަމުންދާތީ، ވެމްކޯގެ އެސްކަވޭޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުނިތަކުގެ މައްޗަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް