ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 10:53
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ތައްޓާއެކު ވެލެންސިއާއިން އުފާފާޅުކުރަނީ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ތައްޓާއެކު ވެލެންސިއާއިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެށުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި
 
މުބާރާތް ފެށުން ފަސްކޮށްފައި ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޑުގެ ހެޑް، އިސްމާއީލް ރިޔާޒުގެ ދަރިފުޅު ކުއްލި ގޮތަކަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެށުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެށުން އެއް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އާދިއްތަ ދުވަހު ބުނީ މުބާރާތް ފެށުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އެ އިދާރާގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޑުގެ ހެޑް، އިސްމާއީލް ރިޔާޒުގެ ދަރިފުޅު ކުއްލި ގޮތަކަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެފްއޭއެމް އިން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މުބާރާތް ފަށާނީ ކުރިން ވެސް ތާވަލްގައި އޮތް ގޮތަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުން ކަމަށެވެ. އެއީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބައްދަލު ކުރާ މެޗުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީ މެޗު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތައް ވެސް ހޯމަ ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކުލަބް ވެލެންސިއާ އަދި ކުލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މުބާރާތް ފެށުމަށެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފަށާފައި ވަނީ މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލު ކުރި ޗެރީޓީ ޝީލްޑު މެޗުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް